Consiliu Federativ F.S.A.N.P. – Sibiu 22-24.09.2017

WhatsApp Image 2017-09-23 at 16.54.28

    La sfârşitul acestei săptămâni Sibiul a fost gazda Consiliului Federativ al Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, organism din care face parte şi Sindicatul Liber din Penitenciarul Gherla. Această reunire a prilejuit, între altele, prezentarea unui prim raport de activitate a preşedintelui FSANP, dl. Sorin DUMITRAŞCU şi a membrilor noii sale echipe, începând cu data preluării mandatului până la zi.

    Demne de menţionat considerăm a fi la acest moment, activităţile cu impact major care au fost realizate, respectiv cele care constituie perspectiva federaţiei pentru viitor:

Activităţi realizate

 • Reluarea colaborării cu Cartel Alfa, acţiune care a facilitat participarea directă a FSANP la lucrările comisiilor parlamentare pentru avizarea legislaţiei salarizării, respectiv negocieri la vârf referitoare la salarizare, pensionare sau statutul angajaţilor din penitenciare.
 • Concretizarea primului protocol de colaborare între FSANP şi Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual (FSNPPC), reprezentată de Dumitru Coarnă, în vederea acordării sprijinului reciproc în apărarea drepturilor si intereselor angajatilor.
 • Vizite pentru identificarea problemelor personalului în diferite penitenciare(Poarta Albă, Bacău, Botoşani, Iaşi, Giurgiu, Târgşor şi ulterior constatări şi soluţii concrete de îmbunătăţire a activităţii.
 • Solicitări adresate ANP(23 soluţii) şi MJ(12 soluţii) în legătură cu soluţionarea unor probleme de sistem – deficit de resurse, deficit de personal, calitatea legislaţiei, regulamente şi proceduri, condiţii de lucru, etc.
 • Susţinerea sindicatelor nou înfiinţate(Poarta Albă, Giurgiu, Găeşti, Craiova), respectiv activităţi specifice de afiliere/reafiliere a acestora în federaţie.
 • Medierea unor situaţii conflictuale sau soluţionarea unor probleme locale la penitenciarele Poarta Albă, Vaslui, Iaşi.
 • Participarea la grupuri de lucru şi Consilii de conducere la nivelul ANP, consultări publice şi dezbateri televizate în legătură cu legislaţia salarizării şi pensionării.

 Activităţi viitoare

 • Continuarea dezbaterii şi identificarea de soluţii privind problemele din penitenciare la nivelul ANP(Consilii de conducere) şi MJ(întâlniri lunare cu ministrul justiţiei)
 • Acţiuni privind eliminarea discriminărilor şi disfuncţionalităţilor introduse în legislaţia cadru a salarizării, în colaborare cu aliaţii din Cartel Alfa şi colegii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
 • Continuarea vizitelor în penitenciare în scopul identificării problemelor cu care se confruntă membrii de sindicat şi transmiterea lor către ANP şi MJ.
 • Prin politicile promovate, atragerea de noi membri, inclusiv în instituţiile de învăţământ pentru agenţi şi ofiţeri de penitenciare.
 • Reluarea cursurilor de formare pentru liderii şi militanţii sindicali astfel încât acţiunile acestora să fie relevante şi să determine angajatorul la acordarea către salariaţi a tuturor drepturilor ce decurg din lege.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.