Încă un abuz sancționat de instanță

Un alt abuz sancționat de instanță cu referire la membrii Sindicatului Liber din Penitenciarul Gherla!

Curtea de Apel Cluj admite recursul formulat de noi pentru doi dintre membrii noștri de sindicat și obligă unitatea să ne achite cheltuieli de judecată la fond. Definitiv și executoriu. Este vorba despre o hotărâre a Comisiei de Disciplina constituită la nivelul Penitenciarului Gherla care în mod abuziv a sancționat doi polițiști de penitenciare.

 Motivele pentru care am avut câștig de cauză sunt, într-o societate democratică, de-a dreptul halucinante. Redăm câteva paragrafe care ni se par esențiale și care definesc comportamentul angajatorului în speța de față și, îndrăznim să spunem și în general:  

”Nerespectarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii în procedura disciplinară echivalează cu stabilirea deja a vinovăţiei celor doi agenţi, respectiv cu prezumţia de vinovăţie, rolul comisiei de disciplină devenind unul formal”; ” administrarea tuturor acestor probe s-a făcut anterior şi ulterior audierii agenţilor şi în lipsa încunoştinţării lor cu privire la momentul administrării, încălcându-se în mod flagrant dreptul la apărare al acestora”; ” Prima instanţă susţine că agenţii nu trebuiau să fie încunoştinţaţi de probele şi de momentul administrării lor şi nici de posibilitatea de a participa la această administrare, fără a arăta pe ce temei juridic se bazează când face o astfel de afirmaţie şi cum ar fi putut agenţii să se apere în lipsa unei astfel de încunoştinţări. Dreptul la apărare e un drept absolut prevăzut de Constituţia României prin art. 24.”; ” probele cu cei doi martori C.R şi F.P au fost preconstituite prin dispoziţia inspectorului principal de poliţie penitenciară d-l H.O. titular al sesizării disciplinare, acesta trimiţându-i să vizioneze înregistrările video de la beneficiar,…aspect ce atrage încălcarea principiului contradictorialităţii prevăzut de art. 166 alin. 2 lit. d din Legea 145/2019”; ” În plus, rezultă în mod clar că înregistrarea video a fost folosită de comisia de disciplină, însă într-un mod cu totul original, trimiţând doi angajaţi să vizioneze înregistrarea, pe care i-a audiat ulterior. Prin urmare, atât comisia de disciplină, cât şi prima instanţă au reţinut “pe ocolite” ca mijloc de probă înregistrarea video, chiar dacă prin motivare s-a încercat aparenţa nereţinerii acestui mijloc de probă. Altfel spus, pentru recurent înregistrarea nu constituie mijloc de probă, însă pentru pârâtul-intimat “garantează” veridicitatea unor declaraţii obţinute împotriva recurentului.”

Acesta este monstrul cu care ne luptăm zi de zi pentru respectarea drepturilor noastre.

Șefi răzbunători. Comisii de Disciplină care, așa cum reiese din motivele de admitere a recursului formulat de noi, sunt supuse și nu independente cum ar fi normal. Probe administrate după bunul plac și fără ca cei vizați să fie informați, situație care încalcă drepturi fundamentale ale cetățeanului și ale angajatului. Încălcarea dreptului polițiștilor de penitenciare la apărare în relația cu angajatorul, conștient sau din incompetență. Însă dintre cele mai grave pare a fi  preconstituirea( Dex: Care a fost constituit sau stabilit dinainte. 2 Anticipat.) probelor. Stabilirea vinovăției este făcută de către Seful S.S.D. și nu de către Comisia de Disciplina. Ca pe vremea generalului, când sancțiunea era cunoscută și aplicată înainte ca cercetarea Comisiei de Disciplină să fi început. Colegii noștri au fost considerați vinovați de la început, iar atitudinea și acest comportament, alături de încălcarea unor drepturi fundamentale prevăzute de Constituție, ne vor determina să sesizăm organele competente cu privire la Abuzul în serviciu al funcționarului public cu statut special.

De ce să fim noi doar ținta angajatorului?

Ne-am săturat de incompetență și de rea-voință! Am avut câștig de cauză în procesul intentat angajatorului cu privire la chirie. Am avut câștig de cauză în procesul intentat angajatorului cu privire la evaluarea profesională. Am avut câștig de cauză în procesul intentat angajatorului cu privire la accesul în unitate cu diferite obiecte personale. Iar acum asta.

Ce trebuie să mai facem?

Care ar fi semnalele care ar determina A.N.P.- ul să-și trimită specialiștii să constate realitatea din teren? Frământările și neliniștea de la Penitenciarul Gherla sunt consecințele unor nedreptăți și abuzuri constante la care sunt supuși angajații, coroborate cu un management nepriceput.

Pentru că noi nu cerem angajatorului altceva decât respect, competență și echitate. Cerem normalitate!

Și conștienți fiind că nu asta e soluția firească, vom continua totuși să ne obținem drepturile în instanță. Vom continua să luptăm și nu vom face rabat de la principiile pe care le susținem.
Iar membrii acestui sindicat vor fi întotdeauna solidari și vor răspunde întotdeauna proporțional la tratamentul mizerabil cu care sunt hărțuiți zi de zi.

One thought on “Încă un abuz sancționat de instanță

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.